სფერული ასტრონომიის კურსი – გიორგი რამიშვილი

პროფესორ გიორგი რამიშვილის კურსი სფერულ ასტრონომიაში. ვიდეოლექციები ჩაწერილია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის

 

ლექცია 1, ნაწილი 1

 

ლექცია 1, ნაწილი 2

 

ლექცია 1, ნაწილი 3

 

ლექცია 2, ნაწილი 1

 

ლექცია 2, ნაწილი 2

 

ლექცია 2, ნაწილი 3

 

ლექცია 2, ნაწილი 4

 

ლექცია 3, ნაწილი 1

 

ლექცია 3, ნაწილი 2

 

ლექცია 3, ნაწილი 3

 

ლექცია 4, ნაწილი 1

 

ლექცია 4, ნაწილი 2

 

ლექცია 4, ნაწილი 3

 

ლექცია 5, ნაწილი 1

 

ლექცია 5, ნაწილი 2

 

ლექცია 5, ნაწილი 3

 

ლექცია 5, ნაწილი 4