საზოგადოებრივი მაუწყებლის სიუჟეტი მზის დაბნელებაზე

მზის დღევანდელ დაბნელებასთან დაკავშირებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში სტუმრად მიწვეულები იყვნენ ობსერვატორიის მკვლევარი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი გიორგი რამიშვილი და ობსერვატორიის დირექტორი, ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი მაია თოდუა, რომლებმაც ისაუბრეს მზის დაბნელებაზე, მის ისტორიულ მნიშვნელობაზე და  ადამიანებზე შესაძლო გავლენის შესახებ.