კატალოგები

სტრასბურგის ასტრონომიულ მონაცემთა ცენტრში (Strasbourg astronomical Data Center – CDS)  განთავსებული  აბასთუმნის ასტროფიზიკური ობსერვატორიის  სპექტრული კლასიფიკაციის კატალოგების სია.

The list of the Abastumany Astrophysical Observatory  Spectral Classification Catalogues, wich are available  at Strasburg astronomical Data Center (http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR-2 ).

 

  1. Spectral Classes in Kapteyn areas 2-43 (Bartaya, 1983) III/112
  2. Spectral Classes in Kapteyn areas 44-67 (Bartaya+, 1992) III/270
  3. Spectral Classes in Kapteyn areas 68-91 (Chargeishvili+, 2000) III/271
  4. Spectral Classes in Kapteyn areas 92-115 (Kharadze+, 2003) III/275
  5. Spectral Classes in the Galaxy Anticenter (Chargeishsvili, 1988) III/276

 

  1. Р. Бартая – The Catalogue of Spectral and luminosity classes of 10396 stars in Kapteyn Arears Nos. 2-43, 1979,    Astrophys. obs. Bull., 51,  3-315.
  2. A. Bartaya, E. K. Kharadze – The Catalogue of Spectral and luminosity classes of 6042 stars in Kapteyn Arears Nos. 44-67 – 1992, Abastum. Astrophys. obs. Bull. 72, 3-271.
  3. B. Chargeishvili, R.A. Bartaya, E.K. Kharadze, The Catalogue of Spectral end Luminosity class of 4925 Stars in Kapteyn Areas Nos.68-91, 2000, Abastum. Astrophys. obs. Bull. 75, 93-179.
  4. K. Kharadze, R.A. Bartaya, K.B. Chargeishvili, The Catalogue of Spectral end Luminosity class of 3879 Stars in Kapteyn Areas Nos.92-115, 2003, Abastum. Astrophys. obs. Bull. 76, 3-92.
  5. B. Chargeishvili, The Catalogue of Spectral end Luminosity class of 6037 Stars in the direction of the Galaxy Anticenter, 1988, Abastum. Astrophys. obs. Bull. 65, 3-220.

 

 

 

 

Back to Top