ექსკურსია

განცხადება

.ხარაძის ეროვნული ასტროფიზიკური ობსერვატორიის საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად დაფუძნებასთან დაკავშირებით (საფუძვ.: საქართველოს მთავრობის დადგენილება N475, 30.09.2019) მიმდინარე გარდამავალ პერიოდში ობსერვატორიაში ეკონომიკური საქმიანობა შეწყვეტილი იქნება 2019 წლის 10 ნოემბრიდან 15 დეკემბრამდე.

აქედან გამომდინარე, ობსერვატორიაში ექსკურსიების მიღება შეჩერებული იქნება 2019 წლის 10 ნოემბრიდან 15 დეკემბრამდე.

ადმინისტრაცია

07.11.2019

Back to Top