პროექტის პრეზენტაცია სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიშის ფარგლებში

2016 წლის 27 დეკემბერს, სამშაბათს, 16 სთ-ზე, G106 აუდიტორიაში (გ.წერეთლის #1),
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიშის ფარგლებში, გაიმართება
პროექტის “კოსმოსური მაგნიტური ველების წარმოშობა, ევოლუცია და დაკვირვებითი მინიშნებები” პრეზენტაცია.

მომხსენებელი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისა და საინჟინრო ფაკულტეტის პროფესორი თინათინ კახნიაშვილი