გიორგი ჯავახიშვილის სამეცნიერო პოპულარული ლექცია

ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი გიორგი ჯავახიშვილი სტუმრად იმყოფებოდა თბილისის 133-ე საჯარო სკოლაში, სადაც ჩაატარა სამეცნიერო პოპულარული ლექცია ასტრონომიაში. სკოლის მოსწავლეები ძალიან დაინტერესებულნი აღმოჩნდენ ასტრონომიით და ბევრი კითხვა დაუსვეს პროფესორს