ელდარ ხუციშვილის სემინარი მზის სპიკულებზე

2017 წლის 10 ნოემბერს, პარასკევს, 15 საათზე, F (ადმინისტრაციული) კორპუსის 303 აუდიტორიაში ჩატარდება სემინარი თემაზე: 

“მზის სპიკულებში მიმდინარე ფიზიკური პროცესების კვლევა ე. ხარაძის აბასთუმნის ასტროფიზიკურ ობსერვატორიაში”

მომხსენებელი: აბასთუმნის ასტროფიზიკურ ობსერვატორიის მკვლევარი ელდარ ხუციშვილი

დასწრება თავისუფალია